Βρέθηκαν : 521 Γνωμικά / Αποφθέγματα
Γνωμικά ανα κατηγορία : [ Αρχαία Γνωμικά

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων απο 9195 Γνωμικά / Αποφθέγματα.Σελίδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος. Ήλθες, είδες, απήλθες.'Ο κόσμος είναι ένα θέατρο και η ζωή ένα δράμα:έρχεσαι,βλέπεις και φέυγεις'
~Δημόκριτος | (Φιλόσοφος-Μαθηματικός-Αστρονόμος ) | 470-361 π.χ | Ματαιότητα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  41 3
 
 
  
 
Ή Ελευθερία, ή ησυχία. Πρέπει να διαλέξετε. Ή θα είσαστε ελεύθεροι, ή θα είσαστε ήσυχοι. Και τα δύο μαζί δε γίνονται.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Ελευθερία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  33 4
 
 
  
 
Σπουδαιότερο είναι όχι το να νικάς, αλλά να χρησιμοποιείς σωστά τη νίκη σου.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Νίκη & Ήττα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  25 5
 
 
  
 
Στον αμαθή,ακόμη και ο σοφός,μπορεί να κάνει εντύπωσι ηλίθιου.
~Ευριπίδης | (Αρχαίος τραγικός ) | 480-406 π.Χ. | Άγνοια
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  21 1
 
 
  
 
Λίγοι άνθρωποι το έχουν στη φύση τους αυτό: να τιμούν χωρίς φθόνο τον ευτυχισμένο φίλο τους.
~Αισχύλος | (Αρχαίος τραγικός ποιητής ) | 525-456 π.Χ. | Φιλία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  21 3
 
 
  
 
'Πολύ κρείττων εστίν ό τής ψυχής ή ό του σώματος έρως'.
Ο έρωτας της ψυχής είναι πολύ ανώτερος από τον έρωτας του σώματος.
~Ξενοφών | (Αρχαίος Ιστορικός ) | 430-355 π.Χ. | Έρωτας
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  19 1
 
 
  
 
«Στον δρόμο της Αρετής οι θεοί έβαλαν από την αρχή του, τον ιδρώτα. Δρόμος στενός και ανηφορικός και δύσβατος φέρει σ’αυτήν σαν ξεκινάς. Όταν όμως αξιωθής και φθάσεις στο άκρο, εύκολος είναι έπειτα, αν κι έχη πάντα κόπους.»
~Ησίοδος | (Αρχαίος Έλληνας ποιητής ) | 7ος αιών π.Χ. | Αρετή
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  19 1
 
 
  
 
Αμ' έπος, αμ' έργον.
~Ηρόδοτος | (Ιστοριογράφος ) | 480-420 π.Χ. | Δράση
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  19 2
 
 
  
 
Στον καθρέπτη φαίνεται η μορφή του προσώπου,στις συναναστροφές η μορφή της ψυχής.
~Δημόκριτος | (Φιλόσοφος-Μαθηματικός-Αστρονόμος ) | 470-361 π.χ | Συναναστροφές
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  18 1
 
 
  
 
Σκιάς όναρ άνθρωπος.
'ο άνθρωπος είναι τ' όνειρο μιας σκιάς.'
~Πίνδαρος | (Αρχαίος λυρικός ποιητής ) | 522-438 π.Χ. | Ζωή & Θάνατος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  17 0
 
 
  
 
Στους Έλληνες έχουν εξουσία οι Αθηναίοι, στους Αθηναίους εγώ, σ' εμένα η γυναίκα μου, στη γυναίκα μου το παιδί.
Έτσι ο γιος μου έχει την ανώτατη εξουσία στην Ελλάδα.
~Θεμιστοκλής | (Αθηναίος πολιτικός & στρατιωτικός ) | 525-461 π.Χ. | Πολιτική & Εξουσία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  17 1
 
 
  
 
«Εχούσης γάρ τι της ψυχής αγαπητικόν εν εαυτή, και πεφυκυίας,
ώσπερ αισθάνεσθαι και διανοείσθαι και μνημονεύειν, ούτω και φιλείν.»
Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη Αγάπης καθώς επλάστηκε για να αισθάνεται,
να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι επλάστηκε και για ν’αγαπά.

-: [ Σόλων,7,3,1-4 ]
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Ψυχή
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  17 3
 
 
  
 
Τους ανθρώπους που ζουν ειρηνικά, δεν τους ξυπνούν οι σάλπιγγες, αλλά τα κοκόρια.
~Νικίας | (Αρχαίος Έλληνας στρατηγός ) | 470-413 π.Χ. | Ειρήνη
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  16 5
 
 
  
 
Μια ευτυχισμένη και γεμάτη χαρά ζωή δεν μπορεί να προκληθεί από εξωτερικά πράγματα: ο άνθρωπος αντλεί από μέσα του, σαν από πηγάδι, την ευτυχία και την χαρά.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Ευτυχία & Δυστυχία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  15 1
 
 
  
 
Οι καιροί ου μενετοί.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Προβλήματα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  14 3
 
 
  
 
Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί.
~Μένανδρος | (Αρχαίος Έλληνας ποιητής ) | 4ος αιων π.Χ. | Χρέη
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  14 3
 
 
  
 
Δεν οφείλει να οργιζόμαστε εναντίον των περιστάσεων, γιατί αυτές είναι κουφές στη οργή μας.
~Ευριπίδης | (Αρχαίος τραγικός ) | 480-406 π.Χ. | Θυμός
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  14 4
 
 
  
 
"Πάντων κάκιστον η ευπετείη παιδεύσαι τήν νεότητα.Αυτή γάρ
εστι ή τίκτειτάς ηδονάς ταύτας εκ τών η κακότης γίνεται."
(Ο χειρότερος τρόπος για την ανατροφή των νέων είναι το να τους δίνονται όλες
οι ευκολίες. Γιατί η ευκολία γεννά τις ηδονές και από αυτές προέρχεται κάθε κακοήθεια.
~Δημόκριτος | (Φιλόσοφος-Μαθηματικός-Αστρονόμος ) | 470-361 π.χ | Παιδιά
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  14 1
 
 
  
 
Πρέπει να έχουμε και φίλους και εχθρούς. Τους φίλους, για να μας θυμίζουν το καθήκον μας και τους εχθρούς, για να μας υποχρεώνουν να το κάνουμε.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Εχθροί
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  12 2
 
 
  
 
'Ουδείς το μέλλον ασφαλώς επίσταται'.
(Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα το μέλλον).
~Μένανδρος | (Αρχαίος Έλληνας ποιητής ) | 4ος αιων π.Χ. | Μέλλον
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  12 3
 
 
  
 
'Πολλοί δρώντες τά αίσχιστα λόγους αρίστους ασκέουσιν'.
Πολλοί,ενώ κάνουν τις αισχρότερες πράξεις,μιλούν με πολύ ωραίο τρόπο.
~Δημόκριτος | (Φιλόσοφος-Μαθηματικός-Αστρονόμος ) | 470-361 π.χ | Υποκρισία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  12 2
 
 
  
 

Σελίδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26