Βρέθηκαν : 19 Γνωμικά / Αποφθέγματα
Γνωμικά ανα Συγγραφέα : [ Πλούταρχος]  

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων απο 9195 Γνωμικά / Αποφθέγματα.Σπουδαιότερο είναι όχι το να νικάς, αλλά να χρησιμοποιείς σωστά τη νίκη σου.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Νίκη & Ήττα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  25 5
 
 
 
«Εχούσης γάρ τι της ψυχής αγαπητικόν εν εαυτή, και πεφυκυίας,
ώσπερ αισθάνεσθαι και διανοείσθαι και μνημονεύειν, ούτω και φιλείν.»
Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη Αγάπης καθώς επλάστηκε για να αισθάνεται,
να σκέπτεται και να θυμάται, έτσι επλάστηκε και για ν’αγαπά.

-: [ Σόλων,7,3,1-4 ]
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Ψυχή
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  17 3
 
 
 
Μια ευτυχισμένη και γεμάτη χαρά ζωή δεν μπορεί να προκληθεί από εξωτερικά πράγματα: ο άνθρωπος αντλεί από μέσα του, σαν από πηγάδι, την ευτυχία και την χαρά.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Ευτυχία & Δυστυχία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  15 1
 
 
 
Πρέπει να έχουμε και φίλους και εχθρούς. Τους φίλους, για να μας θυμίζουν το καθήκον μας και τους εχθρούς, για να μας υποχρεώνουν να το κάνουμε.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Εχθροί
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  12 2
 
 
 
Η μοίρα οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που αντιστέκεται.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Τύχη & Πεπρωμένο
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  8 0
 
 
 
Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι
δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την
εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Αγωγή και Παιδεία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  7 1
 
 
 
Άριστη Δημοκρατία είναι εκείνη στην οποία όλοι φοβούνται το νόμο όπως τον τύραννο.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Δημοκρατία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  4 0
 
 
 
Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο ακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι έχουν μεγάλη δόξα, ακολουθούνται από το φθόνο.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Φθόνος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  4 0
 
 
 
Όποιος λογαριάζει ότι μπορεί να εξασφαλίσει την υγεία του τεμπελιάζοντας, φέρεται το ίδιο ανόητα όπως και ο άνθρωπος που νομίζει ότι με τη σιωπή θα βελτιώσει τη φωνή του.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Τεμπελιά
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  3 0
 
 
 
Στον αγαθό άνθρωπο για κανένα λόγο δεν γεννιέται φθόνος, ούτε φόβος, ούτε οργή ή μίσος.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Καλοσύνη
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  3 0
 
 
 
Η αξία ή ο πονηρός χαρακτήρας του ανθρώπου δεν εκδηλώνονται πάντοτε
εύκολα στις αξιόλογες πράξεις, αλλά μάλλον σε πράξεις μικρής
σημασίας, όπου μια αδιόρατη έκφραση ή κίνηση δείχνουν τον πραγματικό χαρακτήρα.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Άνθρωπος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  3 0
 
 
 
Πολλά είναι τα ψυχικά πάθη,αλλά χειρότερο από όλα είναι η λύπη.Λέγουν ότι από τη λύπη και τη μανία προέρχονται πολλές και αθεράπευτες αρρώστειες και ότι από αυτήν μάλιστα αυτοκτονούν.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Θλίψη & Πόνος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  3 0
 
 
 
Ίνα τώ παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τόν λόγον…
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Επικοινωνία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  2 0
 
 
 
Η μοίρα οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που αντιστέκεται.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Τύχη & Πεπρωμένο
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  2 0
 
 
 
"Τι το σοφώτατον; Η αλήθεια".
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Αλήθεια και Ψέμα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  1 0
 
 
 
Τέλειους ανθρώπους ονομάζω εκείνους που μπορούν και συνδυάζουν την πολιτική δύναμη με τη φιλοσοφία
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Άνθρωπος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  1 0
 
 
 
Δεν υπάρχει δώρο μεγαλύτερο για τον άνθρωπο να πάρει,ούτε για το θεό σεμνότερονα χάρισει,από την αλήθεια.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Αλήθεια και Ψέμα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  0 0
 
 
 
Eς αύριον τα σπουδαία.
'(το αποδίδει στον Πελοπίδα)'
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Μέλλον
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  0 0
 
 
 
Οψόμεθα εις Φιλίππους.
Το φάντασμα του δολοφονηθέντος Καίσαρα προς τον Βρούτο, πριν τη μάχη των Φιλίππων.
~Πλούταρχος | (Αρχαίος Έλληνας ιστορικός ) | 47-120 μ.Χ. | Απειλές
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  0 0