Βρέθηκαν : 17 Γνωμικά / Αποφθέγματα
Γνωμικά ανα Συγγραφέα : [ Θουκυδίδης]  

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων απο 9195 Γνωμικά / Αποφθέγματα.Ή Ελευθερία, ή ησυχία. Πρέπει να διαλέξετε. Ή θα είσαστε ελεύθεροι, ή θα είσαστε ήσυχοι. Και τα δύο μαζί δε γίνονται.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Ελευθερία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  33 4
 
 
 
Οι καιροί ου μενετοί.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Προβλήματα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  14 3
 
 
 
Ανδρών επιφανών πάσα η γη τάφος.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Γη
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  8 4
 
 
 
"Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι."
Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Παιδιά
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  5 0
 
 
 
Ου τοις άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Πειθαρχία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  3 0
 
 
 
Δυο τα εναντιώτατα ευβουλία είναι: τάχος τε και οργήν.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Θυμός
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  3 0
 
 
 
Ελεύθερον το εύψυχον.
Από τον "Επιτάφιο" του Περικλή)
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Ελευθερία
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  2 0
 
 
 
Η αμάθεια γεννά παράλογη τόλμη,ενω η περίσκεψις προκαλεί δισταγμούς.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Άγνοια
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  2 0
 
 
 
Δεν θεωρούμε ντροπή τη φτώχεια. Ντροπή είναι να μην την αποφεύγει κανείς δουλεύοντας.
(Από τον "Επιτάφιο" του Περικλή)
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Φτώχεια
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  2 0
 
 
 
Ανδρών επιφανών πάσα η γη τάφος.
'Από τον Επιτάφιο του Περικλή.'
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Φήμη & Δόξα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  2 0
 
 
 
Ου τοις άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Υποτέλεια
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  2 0
 
 
 
Οι καιροί ου μενετοί.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Χρόνος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  2 0
 
 
 
Φιλοκαλούμεν γαρ μετ' ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.
( από τον "ΕΠΙΤΑΦΙΟ")
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Ανωτερότητα
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  1 0
 
 
 
Δεν θεωρούμε ντροπή τη φτώχεια. Ντροπή είναι να μην την αποφεύγει κανείς δουλεύοντας.
(Από τον "Επιτάφιο" του Περικλή)
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Φτώχεια
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  1 1
 
 
 
Η ανθρώπινη φύση μισεί κάθε τι που υπερέχει.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Άνθρωπος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  1 0
 
 
 
Δεν θεωρούμε ντροπή τη φτώχεια. Ντροπή είναι να μην την αποφεύγει κανείς δουλεύοντας.(Από τον "Επιτάφιο" του Περικλή)
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Χρήμα & Πλούτος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  1 1
 
 
 
Οι καιροί ου μενετοί.
~Θουκυδίδης | (Αθηναίος ιστορικός ) | 460-394 π.Χ. | Χρόνος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Αρχαία Γνωμικά 
  1 0