Βρέθηκαν : 5 Γνωμικά / Αποφθέγματα
Γνωμικά ανα Συγγραφέα : [ Ιωάννης Μακρυγιάννης]  

Εμφάνιση Αποτελεσμάτων απο 9195 Γνωμικά / Αποφθέγματα.Τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι
και φτωχοί,και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι.
Όσοι αγωνιστήκαμεν,αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν
όλοι μαζί να τη φυλάμε κι όλοι μαζί, και να μη λέγει ούτε ο δυνατός “εγώ”, ούτε
ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς “εγώ”; όταν αγωνιστεί μόνος του
και φκιάσει ή χαλάσει,να λέγει “εγώ”. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λέμε “εμείς”.Είμαστε στο “εμείς” κι όχι στο “εγώ”.

-: [ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ “ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ” ]
~Ιωάννης Μακρυγιάννης | (Ήρωας της Επανάστασης του 21 ) | 1794 - 1864 | Ελληνισμός
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Πολιτικοί-Στρατηγοι 
  18 0
 
 
 
Είμαστε στο εμείς,και όχι στο εγώ.
~Ιωάννης Μακρυγιάννης | (Ήρωας της Επανάστασης του 21 ) | 1794 - 1864 | Ανθρώπινες Σχέσεις
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Πολιτικοί-Στρατηγοι 
  11 0
 
 
 
O Ήλιος εβασίλεψε,
Έλληνά μου, βασίλεψε
και το Φεγγάρι εχάθη.
~Ιωάννης Μακρυγιάννης | (Ήρωας της Επανάστασης του 21 ) | 1794 - 1864 | Ελληνισμός
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Πολιτικοί-Στρατηγοι 
  10 1
 
 
 
Το θερίον είπαν θερίον κι ο άνθρωπος είναι χερότερος.
Η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους.

-: [ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ “ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ” ]
~Ιωάννης Μακρυγιάννης | (Ήρωας της Επανάστασης του 21 ) | 1794 - 1864 | Άνθρωπος
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Πολιτικοί-Στρατηγοι 
  5 1
 
 
 
Η αγαθότη του Θεού είναι άβυσσος της θαλάσσης, τους μωρούς κάνει
σοφούς, τους σοφούς μωρούς, τους αντρείους δειλούς, τους δειλούς
αντρείους, διά να δοξάζεται ο πλάστης του παντός.

-: [ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ “ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ” ]
~Ιωάννης Μακρυγιάννης | (Ήρωας της Επανάστασης του 21 ) | 1794 - 1864 | Θρησκεία & Θεός
  Αποστολή Γνωμικού
Κατηγορία : Πολιτικοί-Στρατηγοι 
  5 1